پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ Thursday, 24 June , 2021
اقتصاد بومی | اقتصاددان
ایجاد بانک استانی، ضرورت توسعه خوزستان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایجاد بانک استانی، ضرورت توسعه خوزستان

عکس العمل منطقی در برابر خروج بی رویه سپرده های شهروندان خوزستانی توسط برخی از بانک های خصوصی؛