چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ Wednesday, 29 September , 2021
افغانستان، سیدرضا میرزاده، تحلیل سیاسی، طالبان | اقتصاددان
تحلیلی بر تحولات افغانستان ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
دکتر سیدرضا میرزاده تحلیل گر مسائل سیاسی

تحلیلی بر تحولات افغانستان

مردم افغانستان بیش از چهل سال است در جنگ و در بدری بسر میبرند ،همراهی ضمنی آنها (ونه اتحاد یا بیعت ) با طالبان نشان میدهد سیاست جمهوری اسلامی برای هدایت جناحهای سیاسی افغان به سمت مذاکره و تشکیل دولت فراگیر برای بازسازی و ایجاد امنیت پایدار و روابط مسالمت آمیز با همسایگان بر خواست مردم افغانستان منطبق بوده و هرگونه اقدام تحریک آمیز برای شروع مجدد درگیری به زیان مردم مظلوم این کشور تمام خواهد شد.