شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
افزایش ضریب نفوذ | اقتصاددان
سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
 سید احمد قاسمی - عضو هیات علمی دانشگاه و دکتری بازاریابی دانشگاه تهران

سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ

سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ آن در سبد خانوار سید احمد قاسمی در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد :  با توجه به اقتصاد دولتی و غیر بهره ور در کشور امکان بهره گیری مردم از منافع سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی بشدت دچار چالشهای مدیریتی است. ضرورت بازنگری فرایندهای اقتصادی برای افزایش […]