پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
افروز عقیلی، پولشویی، پاکستان، FATF | اقتصاددان
بازی سیاستFATF در زمین پاکستان یا هدایت به سوی بیراهه ها؟ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی

بازی سیاستFATF در زمین پاکستان یا هدایت به سوی بیراهه ها؟

تصمیم FATF برای حفظ پاکستان در فهرست خاکستری را می توان با یافته های سازمان منطقه ای آن ، گروه آسیایی/اقیانوسیه پولشویی (APG) توجیه کرد ، که در گزارش ارزیابی متقابل سال 2019 به کاستی های قابل توجهی در رژیم AML ملت اشاره کرد.برنامه FATF 2018 به طیف وسیعی از مسائل CFT با اولویت اشاره دارد و بر نیاز پاکستان برای اجرای اقدامات نظارتی و تعقیب کننده موثر برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم متمرکز است. تعهد فنی که اسلام آباد هنوز به آن عمل نکرده است. از آنجا که FATF ایجاب می کند که حوزه های قضایی تمام یا تقریباً تمام تعهدات خود را در قالب یک برنامه اقدام انجام دهند ، تصمیم برای حفظ پاکستان در لیست خاکستری منطقی است.