پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
افروز عقیلی، فنلاند، تامین مالی، بخش مالی فنلاند | اقتصاددان
صنعت بانکداری فنلاند، در قبال رویکرد FFI 15 آبان 1400
افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی

صنعت بانکداری فنلاند، در قبال رویکرد FFI

اختلافات درآمد در فنلاند متوسط است و بحث مالیات نباید مخالف باشد مالیات باید تا حد امکان روشن و ساده باشد. از چندین مالیات تداخل دار برای فعالیتهای مشابه باید اجتناب شود ، زیرا آنها تصویر بار مالیاتی کلی یک شرکت را تار می کنند. فنلاند باید به عنوان یک هدف جذاب برای سرمایه های بین المللی باقی بماند و ما نباید به سرعت اثر مالیات در بازارهای جهانی را نادیده بگیریم. این امر با پایان یافتن همه گیری کووید -19 اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد