پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
افروز عقیلی، بیمه زندگی، بیمه عمر،فرهنگ بیمه ای | اقتصاددان
توسعه بیمه های عمر، چشم اسفندیار صنعت بیمه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی

توسعه بیمه های عمر، چشم اسفندیار صنعت بیمه

بیمه های زندگی امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه ای کشورهای در حال توسعه هستند که متاسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده اند. بیمه های زندگی از دو جهت حائز اهمیت هستند: یکی اینکه تامین آتی زندگی افراد جامعه یا خانوار را بر عهده دارند و دیگری نقش پس اندازی آنهاست که به عنوان یکی از ابزارهای مالی در جهت سرمایه گذاری ، دولت ها از آن بهره می گیرند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بر عهده بیمه گران است که راه های نوینی برای اشاعه بیمه های عمر و جلب اعتماد بیمه گذاران بالقوه پیدا کنند و پس از ان دولت با فرهنگ سازی مناسب ، موانع پیش روی راه رشد بیمه های زندگی را رفع نماید. مهمترین موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد