چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
اظهارنامه ارزش افزوده | اقتصاددان
چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟ 05 آبان 1398

چطور اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و تنظیم کنیم؟

یکی از اساسی ترین اقدامات مالی و مالیاتی که کارگروه های تخصصی یا شرکت های حسابداری و حسابرسی برای کارفرمایان خود انجام می دهند، تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.