جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
اصلاح سهم | اقتصاددان
واگرایی منفی ۰۲ آذر ۱۳۹۹

واگرایی منفی

آپcci-rsi ثشاهدcci- ختوقاcci-stochastic آپcci شمارتcci ثبهساز cci آباداcci شاوانcci زقیامcci های وبcci بفجرcci شسپاRsi خپارسrsi فاراکrsi واگرایی منفی می‌تونه نشان از شروع اصلاح سهم باشد .   ع