یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
اصلاحات پیشنهادی | اقتصاددان
اصلاحات پیشنهادی برای سند آمایش سرزمین ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اصلاحات پیشنهادی برای سند آمایش سرزمین

بسمه تعالی   در تهیه این سند زحمات بسیاری کشیده شده است و جای تقدیر دارد ولی جهت انجام برخی اصلاحات ضروری نکاتی به عرض میرسد:   در صفحه ۴۱ این سند الزامات اجرایی شدن آن ذکر شده ولی این سند بطور کلی بصورت کیفی و توصیفی بیان شده و بطور کمی و دارای عدد […]