دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
اصلاحات ساختاري | اقتصاددان
اصلاحات ساختاری در بودجه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

اصلاحات ساختاری در بودجه

در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد، میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه تحلیلی در مورد بودجه عمومی کشور، راهکارهای کاهش کسری بودجه و ابزارهای تامین آن را بررسی و اعلام کرد میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد با ارائه […]