چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
اسکندر رحمانی، گچساران، انتخابات، نمایندگان مجلس | اقتصاددان
سهم من از انتخاباتها ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

سهم من از انتخاباتها

اسکندر رحمانی، گچساران ۱۴۰۰/۱/۲۴ دوستی تعریف می کرد که: “در این ۴ دهه در تمام انتخابات ها شرکت کردم و رای دادم، هر دوره از دوره قبل برای من بدتر بود.” “ریاست جمهوری ها؟: چه آنهایی که قول صد روزه دادند برای حل مشکلات مردم و چه آنهایی که قول دادند که نفت را سر […]