دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
اسماعیلی | اقتصاددان
سخنگوی قوه قضائیه: قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها ضمانت اجرا دارد؛ امیدواریم کسی از آن تخلف نکند ۱۸ آذر ۱۳۹۹

سخنگوی قوه قضائیه: قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها ضمانت اجرا دارد؛ امیدواریم کسی از آن تخلف نکند

اسماعیلی گفت: قوه قضائیه قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها را بعد از آنکه به تصویب برسد لازم اجرا می‌داند. هیچکس نباید به خود اجازه دهد مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت و ما به عنوان قوه قضائیه این قانون را لازم اجرا می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه: دادگاه رأی پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان را صادر کرد ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

سخنگوی قوه قضائیه: دادگاه رأی پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان را صادر کرد

اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.