سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ Tuesday, 31 January , 2023
استخدام قوه قضائیه | اقتصاددان
جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹ 03 تیر 1399

جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.