پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
از من پیام عشق ببَر سوی پنجشیر | اقتصاددان
از من پیام عشق ببَر سوی پنجشیر ۰۵ مهر ۱۴۰۰

از من پیام عشق ببَر سوی پنجشیر

امروز، روز روشن و بسیار خوب بود یک روزِ سرنوشت یک روز ماندگار… در سایه روشنِ بغلِ آشیانه ام یعنی درون خانه ای از روشنی تهی با خود، کبوتری تک و تنها نشسته بود گیج و گرنگ بود انگار راه خانه اش از یاد برده بود شاید برای جفت خودش انتظار بود… اما قشنگ بود […]