دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 15 August , 2022
احمد مسجدجامعی | اقتصاددان
شورای شهر در رؤیای هاید‌پارک ایرانی 03 آذر 1398

شورای شهر در رؤیای هاید‌پارک ایرانی

در روزهای اخیر که ایران درگیر اعتراضاتی در بخش‌های مختلف کشور به گرانی بنزین بود، دوباره بحث تعیین مکانی مشخص برای برپایی تجمعات اعتراضی داغ شد؛ طرحی که از آن به‌عنوان هایدپارک ایرانی یاد شده بود و طراحانش به دنبال آن بودند که علاوه بر آنکه تجمعات در مکانی امن و به دور از هرج‌ومرج برگزار شوند، از سرایت آن نیز به مکان‌های دیگر جلوگیری شود.

تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران 12 مهر 1398

تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران

عضو شورای شهر تهران از تلاش برای ثبت توچال به عنوان میراث طبیعی تهران خبر داد.