پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
احسان اله باقری؛ مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور، استاد عضو پایه۲۲ هیات علمی دانشگاه در تخصص معماری و شهرسازی، بازنشسته وزارت علوم، کارشناس سیاسی اقتصادی حوزه اروپا و بین الملل | اقتصاددان
مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت  استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور ۱۱ مهر ۱۴۰۰

مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور

احسان اله باقری
مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور

مولدسالاری غلبه معیشت و موقعیت اجتماعی کارهای مولد اندیشه محور خصوصی بر ثروت و قدرت و سیاست در دولت هاست و اصلاح ساختاری ضروری در نظام حکومتداری …

مولدسالاری۲: تبیین مفهوم و ضرورت مولدسالاری به زبان ساده ۱۰ مهر ۱۴۰۰

مولدسالاری۲: تبیین مفهوم و ضرورت مولدسالاری به زبان ساده

احسان اله باقری
مولدسالاری۲: تبیین مفهوم و ضرورت مولدسالاری به زبان ساده

برای ساده کردن موضوع با یک مثال ساده می توان شروع کرد.
آیا مولدسالاری اقتضا می کند که مثلاً به کشاورز پمپ آب مجانی بدهیم و یا محصولاتش را تضمین خرید کنیم یا به او وام بلاعوض، بدون سود یا کم بهره بدهیم تا مثلاً د…