جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
ابوالفضل بابادی شوراب، کمپین همدلی لرتباران، انتخابات ۱۴۰۰، ریش سفیدان | اقتصاددان
نقش ریش سفیدان و بزرگان در یکپارچگی آراء لرها ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

نقش ریش سفیدان و بزرگان در یکپارچگی آراء لرها

ابوالفضل بابادی شوراب/ موسس کمپین همدلی لرتباران با گذشت چند دوره از انتخابات ریاست جمهوری، جامعه لر، با توجه به جمعیت خود، در برخی دوره ها چند نامزد انتخاباتی داشته، اما نامزدهای آن نتوانستند رای در خور شان این مردم کسب نمایند، البته این اتفاق ناگوار بایستی از دو زاویه مردم لر و نامزدهای انتخاباتی […]