یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
آقای هنری مینتزبرگ | اقتصاددان
شغل مدیریت به مثابه یک ( عمل – مهارت ) Practice است ! 16 مرداد 1401

شغل مدیریت به مثابه یک ( عمل – مهارت ) Practice است !

لطفا یادداشت زیر را بدقت مطالعه کنید تا ببینید که چرا امروزه در دنیا از مدیران کارآمد و اثرگذار بعنوان بالاترین ثروت و دارایی کشورها نام برده می شود ...