پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 11 August , 2022
آسیب شناسی هیئت رئیسه | اقتصاددان
آسیب شناسی هیئت رئیسه مجلس در ادوار مختلف 05 اسفند 1398

آسیب شناسی هیئت رئیسه مجلس در ادوار مختلف

وجود قوانین قدیمی ،متناقض، موازی، متداخل و حتی «مضر»، خبر از آن دارد که هیچکدام از رؤسای مجلس و هیئت رئیسه بر خلاف تصور عمومی «خبره» نبوده اند. آیین نامه داخلی مجلس و نحوه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی از دیگر امور مهمیست که نیاز به بازنگری جدی داشته و در […]