پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
آب‌های زیرزمینی | اقتصاددان
آیا وقایع نگاری جایگزین آینده پژوهی شده است؟! ۰۹ مهر ۱۴۰۰
دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه

آیا وقایع نگاری جایگزین آینده پژوهی شده است؟!

  امروز حال یکی از ” *عناصر چهارگانه تشکیل دهنده خلقت* ” خوب نیست. حیات در کره زمین با چشمانی نگران به یکی از عوامل بقای خود یعنی *آب* نگاه می کند. آب از دیدگاه سازمان ملل پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان معرفی شده است. امروز همه کشورها دنیا باید […]