تاریخ انتشار : شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 10:59

بررسی وضعیت خودروهای آسیب دیده حین مونتاژ و لجستیک

خودروهایی که در حین لجستیک در شرکت بهمن موتور دچار آسیب می شوند، به خط ریوُرک منتقل و از پس از ارزیابی مهندسان تولید و کیفیت تصمیم بر نوع استفاده از آن می شود که معمولا برای تست درایو و loan car استفاده می شوند.

اقتصاددان: خودروهایی که در حین لجستیک در شرکت بهمن موتور دچار آسیب می شوند، به خط ریوُرک منتقل و از پس از ارزیابی مهندسان تولید و کیفیت تصمیم بر نوع استفاده از آن می شود که معمولا برای تست درایو و loan car استفاده می شوند.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....