تاریخ انتشار : سه شنبه 16 اسفند 1401 - 14:18

آیا این سخنان جنجالی مدیرعامل ایران خودرو را برکنار کرد؟

آیا این صحبت‌های جنجالی مدیرعامل ایرانخودرو علیه صداوسیما باعث برکناری‌اش شد؟

اقتصاددان: مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود علیه سازمان صداوسیما انتقاداتی را وارد کرد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....