رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت: ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 شهریور 1402 - 17:38

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت:
۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت:
۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

تهران رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید گندم از سوی دولت، به کشاورزان پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، داود منظور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام شده و به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آنان پرداخت می شود.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....