رعایت حجاب ، خودجوش!!!
رعایت حجاب ، خودجوش!!!

  گفت: آقای رئیسی در نیویورک در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفته: «الان هم این روحیّۀ رعایت حجاب را مردم عزیز ما و زنان و دختران ما دارند و لذا خودشان همواره به عنوان یک امر خودجوش آن را رعایت می‌کنند.» گفتم: حرف درستی فرموده اند. گفت: آیا آن خبرنگار آمریکایی هم که با […]

 

گفت: آقای رئیسی در نیویورک در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفته:

«الان هم این روحیّۀ رعایت حجاب را مردم عزیز ما و زنان و دختران ما دارند و لذا خودشان همواره به عنوان یک امر خودجوش آن را رعایت می‌کنند.»

گفتم: حرف درستی فرموده اند.

گفت: آیا آن خبرنگار آمریکایی هم که با آقای رئیسی مصاحبه می کرد و هیچ اعتقادی به حجاب نداشت و به زور روسری سر کرده، خودجوش است؟!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان