️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید
️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

بنا بر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ۴۱۵ شهر در وضعیت زرد و آبی قرار دارند.

بنا بر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ۴۱۵ شهر در وضعیت زرد و آبی قرار دارند.

اقتصاددان: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین وضعیت شهرهای کشور را از نظر کرونایی اعلام کرد که بدین شرح است:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش یافت.

در حال حاضر صفر شهر قرمز ، ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد و ۹۴ شهر کشور در وضعیت آبی قرار دارند.

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید