《 در آستانه چهارمین سال تاسیس حزب همت 》
《 در آستانه چهارمین سال تاسیس حزب همت 》

در آستانه چهارمین سال تاسیس حزب همت حفظ و تقویت حضور احزاب در کشور جمهوری اسلامی ایران ، کشوری که احزاب در آن از منظر مسئولین و مردم هنوز در آستانه راه اعتماد سازی و کارآمدی هستند ؛ بسیار ضروری و واجب است. برای برون رفت از مشکلات سیاسی اقتصادی ؛ می بایست ضمن تاکید […]

در آستانه چهارمین سال تاسیس حزب همت

حفظ و تقویت حضور احزاب در کشور جمهوری اسلامی ایران ، کشوری که احزاب در آن از منظر مسئولین و مردم هنوز در آستانه راه اعتماد سازی و کارآمدی هستند ؛ بسیار ضروری و واجب است.
برای برون رفت از مشکلات سیاسی اقتصادی ؛ می بایست ضمن تاکید بر نقش و جایگاه احزاب در تعیین و رصد دولت ها ، به حمایت و تقویت احزاب پرداخته شود .
امروزه بیش از ۱۰۰ حزب در ایران‌ وجود دارد اما متاسفانه هنوز احزاب کارکرد لازم را در تعادل بخشی به روابط و مناسبات دولتها و مردم بدست نیاورده اند. در این اثنی حزب نو پای همدلی مردم تحول خواه ایران با صرف زمان کوتاه در کادر سازی بسیار خوب عمل نموده است.
هر جا و هر زمان فرصتی دست داده است صحبت از کادر سازی و کارتشکیلاتی کم نظیر حزب همت ( در قیاس با سایر احزاب حاضر در ایران ) نموده ام جا دارد کا در آستانه چهارمین سال تاسیس حزب همت از کوشش های دبیر کل محترم حزب ، جناب آقای سید احمد نبوی تشکر نمایم.

جدای ازحقیقت غیر قابل انکار یاد شده ؛ حزب همت باید درصدد کشف قطعاتی از پازل نقشه راه خود باشد که شاید تاکنون مقفول مانده اند.

برای اثربخشی بیشتر باید به دنبال شناسایی و تقویت متوازن تمام قطعات این پازل بود.

به نظرم در کنار کادر سازی بسیار خوب حزب همت ؛ باید :
کارگروهی عملیاتی و متشکل از نمایندگانی از کمیته های تخصصی حزب برای معرفی به جامعه و قوای حاکمه در جهت مطالبه گری با نگاهی ژرف و دیپلماسی بسیار قوی ایجاد شود تا ضمن رصد عملکرد مسئولین ، میزان انطباق با انتظارات و نیازهای جامعه بررسی شده و به این ترتیب حضور پر رنگ نمایندگان مردم در حزب همت برای طیف های مختلف جامعه نمایان تر شود.

قطعا تعرفه هرچه بهتر این کارگروه نمایندگی به جامعه ، در گرو میزان و درجه عملگرایی آن است.

مجید اسماعیل خان طلایی
دبیر حزب همت در
شهرستان دماوند

🔸️ گام دوم ایرانیان

https://chat.whatsapp.com/C8HVEdUE1Ag47irQFWaN5J

  • نویسنده : مجید اسمعیل خان طلایی