《 بارقه های مطالبه گری 》
《 بارقه های مطالبه گری 》

《 بارقه های مطالبه گری》 به قلم مجید اسماعیل خان طلایی داشتن یک سرپناه مناسب برای هر ایرانی در قانون اساسی پشبینی شده است. در همین قانونی که مادر تمام قوانین می باشد کلیه مناسبات و ارتباطات کلان و وظایف دستگاه ها و … مشخص شده است . طبق قانون هر ایرانی محق به داشتن […]

《 بارقه های مطالبه گری》
به قلم مجید اسماعیل خان طلایی

داشتن یک سرپناه مناسب برای هر ایرانی در قانون اساسی پشبینی شده است. در همین قانونی که مادر تمام قوانین می باشد کلیه مناسبات و ارتباطات کلان و وظایف دستگاه ها و … مشخص شده است . طبق قانون هر ایرانی محق به داشتن شغل و برخورداری از تحصیل رایگان تا سطح متوسطه و دیگر موارد پیشبینی شده می باشد.

حوزه جغرافیای ایران با تمام امکانات متعلق به تمام اقوام و تک تک ایرانی ها است.

در شرایط برابر ، اقتصاد و بازار سالم و رقابتی ؛ برخورداری افراد از مزایا و امکانات مازاد بر حداقل های تعیین شده مشروط به برقراری حداقل ها برای اقشار ضعیف ( رعایت حقوق بین نسلی ) ؛ مجاز و مبری از هرگونه ایراد و اعتراضی است.

اما نکته مهم این است که با استقرار بی عدالتی و تفکیک اعضای جامعه به برخوردار و غیر برخوردار ، خودی و ناخودی و حضور پر رنگ رانت ، فساد ، لابی و … انباشت ثروت در طیف خاصی از جامعه به حرام اتفاق افتاده است که نشان از اثر عرق جبین و مال حلال ندارد.

داشته های بسیاری از افرادی که دارای اموال و املاک گسترده و متعدد هستند نه صرفا از راه کار و تلاش و یا میراث خانوادگی بلکه حاصل طی مسیرهای نادرست است که باید برخورد میشد.

هیچگاه برای این برخورد و عدالت ستانی دیر نیست کما اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تملیک و مصادره اموال مشکوک و نامشروع و حتی برخورد تا سطح اعدام مالکین وجود داشته است.

فردی که در یک اداره دولتی برخوردار از مزایایی به مراتب بیشتر از همتراز خود در اداره ای دیگر مشغول و درنهایت با چندین برابر پاداش سنوات خدمت و … نسبت به دیگری بازنشسته میشود این فرد با شرایط تورمی ایران با اندک بهره هوشی قطعا صاحب چند خانه و فرد مقابل حتما مستاجر ایشان خواهد شد و موجر خارج نشین و مستاجر تامین کننده مخارج بی حساب و کتاب او خواهد بود. این روند غالب و ناصحیح صرفا مختص به دولت و یا قوای سه گانه نیست چه بسا در حوزه تجارت و کسب و کار آزاد اوضاع خراب تر از این موضوعات و گویا به تعبیر اکثریت ؛ سبب ساز این زوایا و ناهنجاری ها باشند.

ضمنا در سیستم نادرست رایج ایران تمام درب ها برای او باز و تمام مسیرهای فرار از قانون به وی پیشنهاد میشود .

حمایت از استقرار و تداوم چنین شرایطی قطعا متاع طیف برخوردار است اما سوال آنجا است که چرا این رویه هنوز از طرف عده ای از مردم عادی و مقبون ؛طرفداری میشود ؟
هرگاه ترک اینگونه رفتار را در جامعه تجربه کنیم ؛ شاهد ظهور《 بارقه های مطالبه گری 》خواهیم بود.

البته به فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به دانشجویان مشروط بر آنکه :

“مطالبه گری در بیان و ارائه طوری باشد که با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید.”

م/ط

  • نویسنده : مجید اسمعیل خان طلایی