✍️کرونا: فرصتی برای اصلاح و تغییر
✍️کرونا: فرصتی برای اصلاح و تغییر

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 📌این ویدئو را یکی از دانشجویان عزیزم به اشتراک گذاشته بود آقای مهندس میلاد روحی که الان خودشان از جمله خبرگان هستند. گفتم بد نیست شما هم ببینید .نکته مهم در مبارزه با کرونا همون “دستهای آلوده” است ولی ببینید با […]

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

📌این ویدئو را یکی از دانشجویان عزیزم به اشتراک گذاشته بود آقای مهندس میلاد روحی که الان خودشان از جمله خبرگان هستند. گفتم بد نیست شما هم ببینید .نکته مهم در مبارزه با کرونا همون “دستهای آلوده” است ولی ببینید با داشتن آگاهی و اطلاع کامل از این موضوع “کنترل و مدیریت دست “چقدر سخت است .

📌در خیابانهای تهران هم که نظاره کنیم از این صحنه ها زیاد می‌بینیم که علی رغم ماسک و دستکش باز با همان دست آلوده به صورت دست می زنند. شاید سریع قضاوت کردیم “عجب آدمهایی هستند اطلاع ندارند که دست آلوده را نباید به صورت زد” . شاید شما هم در شهر خودتان این تجربه را داشته باشید.

📌نکته مهمی که همیشه در ادبیات توسعه به آن اشاره می‌کنیم که” تغییر زمان بر،هزینه بر و دشوار” است نمی‌شود به یکباره اندیشه‌ها، عادت‌ها و کلیشه ها را تغییر داد حتی با دادن آگاهی تغییر “اندیشه و رفتار” نیازمند تکرار، مداومت و خواستن است.

📌کرونا به ما درس می‌آموزد. درس “تغییر و اصلاح” برای زندگی پایدار و توسعه یافته با پیش شرط آگاهی که لازم است اما کافی نیست کفایت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیشه و رفتار ما تغییر کند و آن هم با خواستن ما عملیاتی می‌شود .

📌آگاهی، مداومت و تکرار،خواستن، اقدام ، صبوری و اصلاح لازمه تغییر است. بعد از این انتظار نداشته باشیم به فوریت تغییر و اصلاح حاصل شود مگر این موارد توامان با هم باشند .

📌 از کرونا مهمان ناخوانده بیاموزیم که چه درسهایی به ما می‌دهد . به کرونا فقط از بعد تهدید نگاه نکنیم به نظر من کرونا به ما فرصتی داد که ضعف ها و کاستی ها خودمان را ببینیم و آنچه بر آن اصرار و اندیشه ناصواب داشتیم را تغییر دهیم. پوسته‌ها و لایه های خشکیده و معیوبی که اطراف ما را گرفته است باید ریخت بیرون تا جوهر اصلی انسان توسعه یافته بروز نماید.

📌از همین الان درصدد باشیم تا خودمان را تغییر دهیم. توسعه یافتگی هیچگاه اتفاف نمی افتد مگر انسانهای توسعه یافته در کشوری تعدادشان زیاد شود که همانند سدی در مقابل نقاط ضعف و تهدیدات خردورزی نموده و با مهربانی و صبوری و بکارگیری دانش و مشارکت همه مردم ضعف و تهدید را تبدیل به قوت و فرصت کنند با رویکردی که ” خدایا چنان کن سرانجام کار / که تو خشنود گردی و ما رستگار”.

#نجات_جهان_با_انسان_توسعه_یافته🇮🇷