۳۰ میلیون کسری خودرو در کشور وجود دارد
۳۰ میلیون کسری خودرو در کشور وجود دارد

لطف الله سیاهکلی گفت: اکنون ۳۰ میلیون کسری خودرو در کشور وجود دارد و حجم تقاضا با میزان تولید ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو مطابقت ندارد.

لطف الله سیاهکلی گفت: اکنون ۳۰ میلیون کسری خودرو در کشور وجود دارد و حجم تقاضا با میزان تولید ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو مطابقت ندارد.

اقتصاددان: لطف اله سیاهکلی؛ با بیان اینکه کلید واژه مهمی به نام تنظیم بازار در اقتصاد وجود دارد، اظهار کرد: تنظیم بازار در دست دولت قرار دارد که مسئولیت نظارت دقیق در این حوزه هم برعهده وزارت صمت است.

وی افزود: موضوع تنظیم بازار با چند کلید واژه از جمله واردارت، صادرات، عرضه، تقاضا و رقابت همراه است تا دولت با کمک این موارد بتواند بازار را کنترل و مدیریت کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: آمار میانگین جهانی عرضه و تقاضا در بازار خودرو به ازای هر هزار نفر ۲۵۰ خودرو است.

سیاهکلی ابراز کرد: در کشور ما آمار میانگین عرضه و تقاضا پایین‌تر است به طوری که به ازای هر چهار نفر یک خودرو نتوانستیم تنظیم کنیم در حالی که در برخی کشورها به ازای هر چهار نفر سه خودرو تنظیم می‌شود.

این مقام مسئول اذعان کرد: باید به ازای هر چهار نفر دو خودرو در ایران تعریف کنیم تا بازار از حالت التهاب خارج و عرضه و تقاضا همخوان شود.

حداقل سالی باید دو میلیون خودرو در کشور توزیع شود

وی ادامه داد: با محسابات کنونی به ۴۰ میلیون خودرو نیاز داریم اما امروز در کشور ما با تمامی خودروهای فرسوده که باید بسیاری از آن‌ها پرس شوند فقط ۲۲ میلیون خودرو در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اکنون ۳۰ میلیون کسری خودرو در کشور وجود دارد و حجم تقاضا با میزان تولید ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو مطابقت ندارد.

سیاهکلی تصریح کرد: همه کشور بسیج شده است که دو شرکت خودروساز خودرو بسازد اما فقط توانسته‌اند ۷۰۰ خودرو تولید کنند و بیان می‌کنند اگر جیب مردم را هم در اختیار آن‌ها بگذاریم می‌توانند هزار و ۲۰۰ خودرو بسازند.

این مقام مسئول عنوان کرد: با تولید یک هزار و ۲۰۰ یا یک هزار و ۳۰۰ خودرو نمی‌توانیم تقاضای ۳۰ میلیون خودرو را فراهم کنیم پس بنابراین بازار دائم در التهاب خواهد بود.

وی در پایان گفت: اگر بازار ایران بخواهد به یک ثبات نسبی برسد باید حداقل سالی دو میلیون خودرو در کشور توزیع شود تا از این راه به حد نصاب برسیم.