۲٫۵ میلیون خانه خالی در دوراهی فروش یا مالیات سنگین
۲٫۵ میلیون خانه خالی در دوراهی فروش یا مالیات سنگین

 اقتصاددان : نمایندگان مجلس، در جلسه دیروز، جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات خانه های خالی است تصویب کردند. خانه هایی که اکنون تخمین زده می شود تعداد آن ها در کشور به بیش از ۵/۲ میلیون واحد می رسد و عرضه آن ها حداقل به […]

 اقتصاددان : نمایندگان مجلس، در جلسه دیروز، جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات خانه های خالی است تصویب کردند. خانه هایی که اکنون تخمین زده می شود تعداد آن ها در کشور به بیش از ۵/۲ میلیون واحد می رسد و عرضه آن ها حداقل به اندازه چهار سال، عقب ماندگی ساخت مسکن را جبران خواهد کرد. جزئیات این طرح در ادامه می آید:

فرمول مالیات خانه های خالی: مالکان واحدهای مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند: سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون اقتصادی میانگین مالیات خانه های خالی در سال اول را حدود ۵۰ میلیون تومان در سال برآورد کرده بود.واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات می‌شوند.نرخ‌ مالیات برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دو برابر است.

http://www.eqtesaddan.ir

ثبت اطلاعات مالکیت
وزارت راه حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، باید امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور نیز موظف اند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را در سامانه ثبت کنند و علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا این اقامتگاه نیز از مالیات خانه‌های خالی معاف شود.دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که در آیین نامه تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات را دارند.مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.دستگاه‌های اجرایی مکلف اند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی و سایر خدمات دستگاه ها را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی درج شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند.اگر صاحبان واحدها، کدپستی محلی را که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

  • منبع خبر : روزنامه خراسان