۱۶ عرضه اولیه جدید در راه بورس
۱۶ عرضه اولیه جدید در راه بورس

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: اکنون۳۲ شرکت بنیاد مستضعفان در بورس فعال هستند که دو شرکت جنرال مکانیک و دوده صنعتی فام، در سال ۹۸ عرضه شد و هم اکنون ۱۶ شرکت دیگر هم در حال پذیرش برای عرضه سهامشان در بورس هستند.

سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به کلیات برنامه بنیاد مستضعفان برای حضور در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در بازار سرمایه اظهار کرد: ارتقای نقدشوندگی سهام شرکت‌های گروه بنیاد، تسریع در پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارتقای شفافیت گزارش دهی، هدایت منابع بازار سرمایه به منظور تحقق جهش تولید، بهبود کیفیت صورت های مالی شرکت ها با استفاده از ظرفیت هایی نظیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تکمیل زنجیره ارزش در بنیاد از رئوس برنامه های بنیاد مستضعفان برای حضور در بازار سرمایه است.

تسهیل نقدشوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد
رئیس بنیاد مستضفعان با اشاره به لزوم بهبود نقدشوندگی سهام شرکت‌های گروه بنیاد از طریق تشکیل صندوق‌های بازارگردانی گفت: تشکیل صف‌های خرید و فروش سنگین به مدت طولانی برای سهام در بازار سرمایه، از مواردی است که نقدشوندگی سهام را با اختلال مواجه می‌سازد و به این منظور، به نهادهای مالی فعال زیرمجموعه بنیاد دستور داده شده است، به منظور حفظ منافع سهامداران خرد و برای کمک به افزایش کارایی بازار سرمایه، نقدشوندگی سهام زیرمجموعه بنیاد را مدنظر قرار دهند.

فتاح با اشاره به آثار مثبت پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه گفت: ارتقای شفافیت و امکان تامین مالی برای توسعه فعالیت‌ها و همچنین بهره‌مندی عموم مردم از عواید فعالیت اقتصادی شرکت های موجود، از آثار مثبت حضور شرکت ها در بازار سرمایه است.

هدف‌گذاری حضور حداکثری در بازار سرمایه
وی ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن اقتصاد، بنیاد مستضعفان اراده جدی دارد تا شرکت های گروه بنیاد، حضور حداکثری در بازار سرمایه داشته باشند. به همین منظور برای هر شرکت یک برنامه برای پذیرش در بازار سرمایه تهیه شده که اجرایی شدن این برنامه توسط هلدینگها و بنیاد به طور مستمر در حال انجام است.

رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: شفافیت همواره مورد تاکید ما بوده و هست و شرکت ها موظف هستند از هرگونه تاخیر در اطلاع رسانی و هرگونه مصادیق عدم شفافیت که منجر به توقف طولانی مدت نمادها در بازار سرمایه شود اجتناب کنند.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
وی درباره استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تحقق جهش تولید در شرکت های گروه بنیاد، توضیح داد: افزایش سرمایه به شیوه ای که منابع لازم برای تحقق افزایش تولید و توسعه فعالیت ها را برای شرکت ها فراهم کند یکی از الزامات جهش تولید است.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را از مواردی دانست که می تواند با ساماندهی به صورت های مالی شرکت ها، علاوه بر متناسب سازی ارقام صورت های مالی شرکت ها با قیمت های واقعی، به ارتقاء وضعیت اعتباری شرکت ها نزد بانک ها و اعتباردهندگان و همچنین بهبود نگاه سهامداران در بازار سرمایه به این شرکت ها منجر شود.

تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک ناپذیر در اولویت
فتاح اظهار کرد: از شرکت های گروه بنیاد خواسته شده است تا با اولویت تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر و در صورت لزوم با ارزیابی جنبه های مختلف تجدید ارزیابی برخی دارایی های استهلاک پذیر، نسبت به پیشنهاد این موضوع به سهامداران اقدام کرده و در عین حال، تأکید شده است که همه این مراحل باید با اطلاع رسانی مستمر به بازار سرمایه در قالب سامانه کدال و بر مبنای مقررات بازار سرمایه انجام شود.

۱۶ شرکت بنیادی در حال پذیرش برای عرضه سهام
فتاح بیان کرد: در حال حاضر ۳۲ شرکت بنیاد مستضعفان در بورس فعال هستند که دو شرکت جنرال مکانیک و دوده صنعتی فام، در سال ۹۸ عرضه شد و هم اکنون ۱۶ شرکت دیگر هم در حال پذیرش برای عرضه سهامشان در بورس هستند.

براساس این گزارش، فتاح پیش از این نیز در این باره گفته بود: ۳۲ شرکت عمده ما در بورس فعال است و امسال بنا داریم هر تعداد شرکت که بتوانیم وارد بورس کنیم، اما بورس به هر حال ضوابطی دارد و هر شرکت باید سه سال متوالی در سود باشد که در حال رعایت ضوابط هستیم.