یک فوریت لایحه تعیین رشته‌های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری
یک فوریت لایحه تعیین رشته‌های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری

یک فوریت لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بررسی و با ۱۴ موافق از ۱۷ عضو حاضر به تصویب رسید.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: از آن جا که مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران بلاتکلیف هستند، باید با تصویب رشته های این مراکز، درباره این مراکز تصمیم گیری کنیم.

در ابتدا ابوالحسنی مدیر کل مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران درباره این لایحه گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر مقرر شد تا ما رشته های موردنیاز مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران را احصاء و برای تصویب به شورای شهر ارسال کنیم. قرار شد رشته هایی در این مراکز جذب دانشجو داشته باشند که در دانشگاه های دولتی و پیام نور و سایر مراکز دانشگاهی ارائه نشوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ارسال این لایحه تأخیر صورت گرفته است و ما باید برای نیم سال دوم در آبان ماه تعیین تکلیف کنیم، از این رو از شورای شهر خواهش می کنم با یک فوریت این لایحه موافقت کنند تا هر چه سریعتر این رشته ها تصویب شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز در مخالفت با این یک فوریت گفت: شهرداری تهران، شورای شهر را در عمل انجام شده قرار می دهد و این اتفاق بدی است، چرا که تصویب این مصوبه در اردیبهشت ماه امسال بوده است و با وجود برگزاری جلسات متعدد در تیرماه سال گذشته، ارسال این لایحه تاکنون به طول انجامیده است.

سیدحسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز درباره ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: در ۱۶ اردیبهشت سال جاری، شورای شهر تهران طی مصوبه ای شهرداری تهران را ملزم کرد تا لایحه ای مبنی بر ساماندهی مراکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری تهران به شورا ارائه دهد. طبق این مصوبه تعداد این مراکز از ۹ به ۴ مرکز کاهش یافت و قرار شد رشته هایی که در این مراکز دانشجو جذب می کند، در دانشگاه های دیگر ارائه نشوند.

وی ادامه داد: این رشته ها در حوزه ایمنی و آتش نشانی، حمل و نقل و ترافیک، نوسازی و شهر هوشمند، فرهنگی و اجتماعی است. قرار شده بود این لایحه پیش از این به شورای شهر ارسال و گزارش اجرای آن تا پایان مهرماه به شورای شهر ارائه شود اما با تأخیر مواجه شده است.

رسولی با بیان اینکه ما نباید پاسخ تأخیر را با تأخیر بدهیم و از آنجا که مراکز آموزشی در شهرداری تهران بلاتکلیف هستند از این رو هر چه سریعتر باید این لایحه را در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار دهیم تا نسبت به ۱۵۱ رشته ارسالی شهرداری در قالب این لایحه تعیین تکلیف کنیم.

در نهایت یک فوریت لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران در جلسه امروز بررسی و با ۱۴ موافق از ۱۷ عضو حاضر به تصویب رسید.

  • منبع خبر : اقتصاددان