یارانه فروردین ماه ۹۹ واریز شد
یارانه فروردین ماه ۹۹ واریز شد

اولین یارانه نقدی سال ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش اقتصاددان، یارانه نقدی فروردین ماه و اولین یارانه سال ۱۳۹۹ یک صد و دهمین مرحله از پرداخت‌های یارانه نقدی است.

بر این اساس یکصد و دهمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

مبلغ یارانه نقدی در این مرحله نیز همانند مراحل گذشته با ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذرماه ۱۳۹۸ صورت گرفت. هر ایرانی مشمول دریافت یارانه نقدی طی ۹ سالی که از شروع پرداخت یارانه نقدی گذشته است تاکنونی مبلغ ۵ میلیون و ۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.