گسترش میهن پرستی و گرایش به حزب حاکم چین در میان جوانان این کشور
گسترش میهن پرستی و گرایش به حزب حاکم چین در میان جوانان این کشور

رييس مرکز متخصصین ايران و چين از گسترش میهن پرستی و گرایش به حزب حاکم چین در میان جوانان این کشور خبر داد.

آزاده باقری رییس مرکز متخصصین ایران و چین در گفتگو با پایگاه خبری راه مردم با اشاره به اینکه مقبولیت حزب حاکم چین در دو دهه گذشته جز موضوعات مهم بسیاری از محافل
مطالعاتی در این کشور است، تصریح کرد: در سال ٢٠١۴ در سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، و همزمان با تشدید اختلافات میان چین و برخی کشورهای همسایه، یک جنبش مردمی با عنوان “امروز کشورمان را چگونه دوست داریم” که موضوع میهن پرستی را دوباره بصورت راهی برای برون رفت از مشکلات منطقه ای می دانست، ایجاد شد.
این استاد دانشگاه مطالعات خارجی پکن عنوان کرد: در زمان دنگ شیائو پینگ در فرهنگ عامه کشور چین و به دلیل گسترش روحیه وطن پرستی در میان مردم، مفهوم دوست داشتن وطن و مفهوم دوست داشتن حزب حاکم بسیار به یکدیگر نزدیک و حزب کمونیست چین بخشی جدانشدنی و دوست داشتنی از میهن شد.
وی ادامه داد: علاوه بر مردم سرزمین اصلی چین، با این نگاه به میهن پرستی و حزب کمونیست چین، در بخشهای هنگ کنگ، ماکائو و تا حدود کمی تایوان نیز علیرغم تفاوت های زیادی که از لحاظ فرهنگی با خاک اصلی دارند گرایش ملی به میهن، حزب حاکم و تاریخ و تمدن کهن چین بسیار پر رنگ است.
این کارشناس مطالعات خاورمیانه دانشگاه شمالغرب چین علاقه مردم این کشور به حزب حاکم چین را محصول دوست داشتن تاریخ کهن، تمدن طولانی و فرهنگ و سنن این ملت دانست و گفت: بر اساس آموزه های برگرفته از نسلهای گذشته مردم چین و جوانان امروز این کشور نیز حزب حاکم چین را نماینده مشخص کشور و ملت خویش می دانند. پروفسور چن شی ان کویی ، استاد دانشگاه و پژوهشگر سرشناس چینی معتقد است “بدون حزب کمونیست چین، چین جدید وجود نخواهد داشت” که البته این مفهوم در میان مردم چین نیز مقبولیت دارد.
این تحلیلگر مسائل چین در توضیح علل موفقیت حزب حاکم چین در مدیریت امور کشور تاکید کرد: حکومت چین در موضوع مهم ملت سازی، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور موفق عمل کرده و همین موفقیت باعث شده تا روز به روز بر قرابت دو مفهوم میهن پرستی و علاقه ملی به حزب حاکم در میان روشنفکران و جوانان تحصیل کرده این کشور افزوده شود.