گام های عملی فولاد اکسین در جهت نوآوری و تقویت تولید ملی
گام های عملی فولاد اکسین در جهت نوآوری و تقویت تولید ملی

مجموعه فولاد اکسین با مدیریت جهادی امین آسیابان و بهره مندی از توان و استعداد جوانان انقلابی متخصص و مجرب و با تعامل با صنایع دیگری همچون فولاد مبارکه سپاهان، توانسته به این نوآوری دست یابد.

به تازگی خبر از تولید ورق جدیدی به نام API 5LX80PSL2 در فولاد اکسین خوزستان، آن هم با توان جوانان متخصص انقلابی شنیده می شود، که ساخت این ورق در خاورمیانه و ایران، منحصر بفرد و برای اولین بار است.

مجموعه فولاد اکسین با مدیریت جهادی امین آسیابان و بهره مندی از توان و استعداد جوانان انقلابی متخصص و مجرب و با تعامل با صنایع دیگری همچون فولاد مبارکه سپاهان، توانسته به این نوآوری دست یابد.

آسیابان بعنوان یک مدیر جهادی و انقلابی و با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، بدنبال خودکفایی کشور در زمینه ورق های فولادی می باشد.

امید می رود با ادامه حضور ایشان در مجموعه فولاد اکسین، منتظر تحولات بهتر و بیشتری برای این مجموعه باشیم.