کمک معیشت معترضانِ تأیید شده، یکجا واریز شد
کمک معیشت معترضانِ تأیید شده، یکجا واریز شد

سرپرستان خانوارهای معترض که اعتراض آنها مورد پذیرش واقع شده بود لازم است با دقت تراکنش‌های بانکی خود را بررسی کنند چرا که کمک معیشتی سه مرحله این خانوارها، یکجا واریز شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر، سه شنبه هفته گذشته مصادف با هشتم بهمن ماه، سومین مرحله یارانه معیشتی به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد. طبق اعلام مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در این مرحله ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأیید شده، حمایت معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت خواهند کرد.

اما در حالی که قرار بود یارانه معیشتی هر سه نوبت ماه‌های آذر، دی و بهمن ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار معترض، به صورت یکجا به حساب آنها واریز شود، برخی خانوارهای مشمول اعلام کردند که فقط یک مرحله از یارانه معیشتی را دریافت کرده‌اند.

پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن داشت که کمک معیشت این خانوارها نیز برای آن واریز شده است اما بدلیل تعدد تراکنش، سرپرست خانوار متوجه واریز این وجه نشده است.

از جمله یکی از سرپرستان خانوار که کد ملی وی جهت پیگیری به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، با پیگیری سازمان برنامه و بودجه مشخص شد سه مرحله کمک معیشتی این خانوار به حساب سرپرست واریز شده است.

مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در مورد این خانوار گفت: بررسی ما براساس کد ملی سرپرست خانوار نشان می‌دهد، این خانوار در مرحله اول مشمول کمک معیشتی نبودند و به همین دلیل، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کردند؛ اما در مرحله دوم واریز کمک معیشتی، با تأیید اعتراض، در شمول دریافت کمک معیشتی قرار گرفته اند و کمک معیشتی مرحله اول و دوم، برایشان واریز شده است. در مرحله سوم که چند روز قبل بود نیز، طبیعتاً کمک معیشتی مرحله سوم به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

وی افزود: احتمالاً سرپرست خانوار بدلیل تعدد تراکنش یا عدم ارسال پیامک از سوی بانک، متوجه واریز مرحله اول و دوم، در ماه گذشته نشده است.

بررسی تراکنش بانکی این سرپرست خانوار صحبت‌های سخنگوی سازمان برنامه را تأیید کرد.