کلید مبارزه با فساد حراستها هستند؛
کلید مبارزه با فساد حراستها هستند؛

یکی از گسترده ترین سازمانهایی که در سطح کشور و در محیط های اداری وجود دارد، حراستها هستند. دقیقا و نه تقریبا، در تمام شعبات دستگاههای اداری کشور حضور همیشگی و دائمی دارند.

یکی از گسترده ترین سازمانهایی که در سطح کشور و در محیط های اداری وجود دارد، حراستها هستند. دقیقا و نه تقریبا، در تمام شعبات دستگاههای اداری کشور حضور همیشگی و دائمی دارند.
از نظر ساختاری این نهاد از زیر مجموعه های حراست کل در وزارت کشور و وابسته به وزارت اطلاعات کشور می باشند.
به نوعی قوی ترین ساختار سازمانی که هم از طریق وزارت کشور و هم از طریق وزارت اطلاعات و هم خود دستگاه اجرایی هدایت و رهبری میشود.
حراستها یا از مفاسد دستگاهها اطلاع دارند یا ندارند. در صورتی که اطلاع دارند یا آنرا گزارش کرده اند و یا خود بخشی از فساد هستند که طبیعتا گزارشی در کار نیست.
شق دوم ماجرا اینست که حراستها از فساد بی اطلاع هستند که البته با اهرم های و امکاناتی که در اختیار دارند، نزدیک به محال است. حتی اگر حراستها از فساد بی اطلاع باشند صد درصد مسئول هستند.
من با یقین کامل عرض می کنم اگر حراستها پاسخگو شوند و قبل از مفسدین محاکمه شوند، فساد ریشه کن خواهد شد.
اکنون مشکل مبارزه با مفاسد اینست که حراستها به کسانی گزارش می دهند که بعلت پاسخگو نبودن فساد را مخفی می کنند.
اخیرا در پی نارضایتی های گسترده مردمی و شکایتهای روز افزون، وزیر محترم اطلاعات فرموده بودند :” این نهاد زیر مجموعه وزارت اطلاعات نیست”! البته بعید میدانم خود ایشان هم این مطلب را باور کند. اما امیدواریم اینگونه باشد . چون ذهنیت ها نسبت به سربازان گمنام امام زمان(عج) در بین مردم، بسیار زیبا و مقدس و غرور انگیز است. همه مردم امنیت کشور را مدیون این نیروهای عموما مخلص میدانند. اما کشیده شدن تسویه حسابهای باندی و سیاسی به محیط های اداری آنهم بوسیله حراستها، باعث آسیب جدی هم به ذهنیت مردم و هم خدشه در امور اداری شده است. رفتارهای فرا قانونی و قرار گرفتن این نهاد مهم رو در روی مردم قطعا باعث نفرت عمومی از اینگونه اقدامات میشود. متاسفانه حراستها هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسند و هیچ حقی برای مردم قائل نیستند. بی دلیل نیست که وزیر محترم اطلاعات تلاش می کند این تسویه حسابهای به پای نهاد وزارت اطلاعات نوشته نشود.
وزارت اطلاعات یکی از ارکان مهم تایید صلاحیت هاست و عده ایی تلاش می کنند تا از طریق این نهاد و با پرونده سازی برای فعالین سیاسی جناح رقیب و ارائه اطلاعات غلط به شورای نگهبان، نیروهای رقیب را از میدان به در کنند و به نوعی انتخابات آینده را “مهندسی” کنند.
وزارت اطلاعات نمی تواند با انکار ساختار تشکیلاتی خود از زیر بار اقدامات غیر قانونی حراستها شانه خالی کند.
در سالی که منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است، متاسفانه پرونده سازی ها و تسویه حسابها گسترده تر شده و اعتراض فعالین سیاسی را بدنبال داشته است. احمقانه خواهد بود که کسی تصور کند میتوان از طریق محاکم و یا بازرسی حراست ها حقی اعاده شود. معمولا وکلا از پذیرش پرونده هایی که متشاکی آن حراست دستگاهها باشد امتناع و آنرا مصداق کار بیهوده می دانند.
هدف همه فعالین سیاسی ” حضور حداکثری” است. که اقدامات حراستها اگر مهار نشود ، به این حضور و “حماسه سیاسی” آسیب جدی وارد خواهد کرد. با حذف رقیب تعادل سیاسی از بین میرود و مجلس بی خاصیت و حتی مشکل ساز میشود. با پرونده سازی برای منتقدین، عملکرد دولت بهبود نخواهد یافت. این عملکرد خوبی نیست و چه بسا غیر انسانی و بقول آقای لاریجانی “نامردی سیاسی” است.
دشمن تمام تلاش خود را می کند تا انتخابات که نشانه مشروعیت نظام و حماسه سیاسی ماست را، از رونق بیندازد. حراستها نباید بخشی از این پازل دشمن باشند.
امیدواریم وزارت اطلاعات حضانت کودک خود را بپذیرد و جلوی خودسری های او را بگیرد.
ما همه ایرانی هستیم، حتی اگر نسبت به وضعیت کنونی کشور انتقاد داشته باشیم. اعتراض و انتقاد با عناد فرق دارد و نباید دستمایه پرونده سازی حراستها شود.مجید گودرزی

  • منبع خبر : اقتصاددان