کتاب از دیدگاه برخی از بزرگان علم و ادب و فرهنگ جهان
کتاب از دیدگاه برخی از بزرگان علم و ادب و فرهنگ جهان

برای نابود کردن یک فرهنگ ؛ نیازی نیست کتابها را سوزاند ؛ کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید.

اقتصاددان: برای نابود کردن یک فرهنگ ؛ نیازی نیست کتابها را سوزاند ؛ کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید.

” #مک_لوهان”

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

” #ویکتور_هوگو “

آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمی گذرد، ولی کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.

” #موریس_مترلینگ “

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.

” #اینشتین “

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می‌کند؛ رنج و غم را از آینه‌ی خاطر زدوده و گنجینه‌ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می‌کند.

” #ساموئل_اسمایلز “

من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، نیست. مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات سلامت‏ بار به ساعات لذتبخش.

” #منتسکیو”

بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.

” #آبراهام_لینکلن”

مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‏گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می‏کند.

#ریچارد_استیل

سی ویژگی افرادی که کتاب نمی خوانند :

۱ – خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات قرار می گیرند.
۲ – حرف های تکراری می زنند.
۳ – دایره ی واژگان آنها بسیار محدود است.
۴ – خود را نمی شناسند.
۵ – با هیجان و احساس زندگی می کنند.
۶ – بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است.
۷ – استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند.
۸ – قوای عقلی آنها پرورش نیافته است.
۹ – بر آنچه می گویند خیلی کنترل ندارند.
۱۰ -گوش کردن به دیگران را نمی آموزند.
۱۱ – مستعد پذیرش شایعات هستند.
۱۲ – اهمیت متفاوت بودن انسانها را کشف نمی کنند.
۱۳ – مغز، حالت سولفاته پیدا می کند.
۱۴ – غلظت یادگیری آنها به شدت کاهش می یابد.
۱۵ – فرصت فکر کردن در زندگی را از دست می دهند.
۱۶ – با واژه «انتقاد» بیگانه اند.
۱۷ – زمینه های تداوم اقتدارگرایی را فراهم می آورند.
۱۸ – حرف های نسنجیده زیاد می زنند.
۱۹ – منافع خود را به خوبی تشخیص نمی دهند؛
۲۰ – با واژه «مشورت» ناآشنا هستند.
۲۱ – حکومت ها را خوشحال می کنند.
۲۲ – باعث می شوند که نظام حزبی در یک کشور شکل نگیرد.
۲۳ – زود عصبانی می شوند.
۲۴ – از حقوق شهروندی خود و دیگران ناآگاه هستند.
۲۵ – برای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز نمی کنند.
۲۶ – در همه زمینه ها، اظهار نظر می کنند.
۲۷ – راحت بر دیگران القاب می گذارند.
۲۸ – تفاوت بین توهم و غیرتوهم را نمی دانند.
۲۹ – تعریفشان در خصوص زندگی، از غرایز انسانی فراتر نمی رود.
۳۰ – نمی دانند جهل چیست.