کاهش نرخ سود در سررسیدهای ۱ تا ۳ سال
کاهش نرخ سود در سررسیدهای ۱ تا ۳ سال

میزان معاملات اوراق بدهی دولت در 7 اردیبهشت 1401 روندی نزولی داشت.

میزان معاملات اوراق بدهی دولت در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ روندی نزولی داشت.

اقتصاددان: در این روز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۱۰ درصد کاهش به ۳۷۷ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۱ نماد اخزا و ۵ نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده درسررسید کوتاه مدت کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۲٫۱۰ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۲٫۷۶ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۳٫۰۱ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز به ۲۳٫۴۳ درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های ۴۰۰ روز به ۲۳٫۲درصد، در سررسید ۶۰۰ روز به ۲۳٫۵درصد و درسررسید ۸۰۰ روز به ۲۳٫۵ رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

 کاهش نرخ سود در سررسیدهای 1 تا 3 سال

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز