کاهش شدت افت هفتگی بورس
کاهش شدت افت هفتگی بورس

گرچه بورس تهران در این هفته باز هم افت کرد، اما نسبت به دو هفته گذشته وضعیت بهتری داشت.

گرچه بورس تهران در این هفته باز هم افت کرد، اما نسبت به دو هفته گذشته وضعیت بهتری داشت.

اقتصاددان: بورس تهران در این هفته نوسانات زیادی نداشت. به جز روز یکشنبه که تقریبا نوسان زیادی در شاخص ها شکل گرفت، در سایر روزها شاخص ها با تغییرات قابل توجهی مواجه نشدند.

در مجموع ۵ روز معاملاتی این هفته، شاخص کل بورس بیش از ۶ هزار واحد معادل ۴۴ صدم درصد افت کرد. شاخص هم وزن نیز بیش از ۵ هزار واحد افت معادل ۱٫۳۹ درصد افت کرد.

شاخص فرابورس نیز ۱۳ واحد افت کرد که تغییرات آن به اندازه ای کوچک بود که حتی به یک صدم درصد هم نمی رسد.
ارزش معاملات همچنان پایین است

ارزش معاملات خرد بازار سهام در این هفته با عدد ۲۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و با رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید. اما در این میان یک سقف ۲۶۰۰ میلیارد تومانی و یک کف ۱۷۰۰ میلیارد تومانی هم ثبت شد.

رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان یکی از کم ترین عددها در ارزش معاملات خرد طی سال ۱۴۰۱ است. البته پس از ثبت این رقم، در دو روز متوالی ارزش معاملات افزایش یافت.

ادامه خروج پول حقیقی ها از بازار

آخرین باری که سرمایه گذاران حقیقی تزریق پول به بازار داشتند ۲۳ خردادماه بود. از آن زمان تا کنون حتی در یک روز هم تزریق پول به بازار توسط حقیقی ها انجام نشده است.

در این هفته هم مانند چند هفته گذشته، در تمام روزهای معاملاتی خروج پول حقیقی ها از بازار به ثبت رسید. بیشترین خروج پول در این هفته در روز یکشنبه با عدد ۵۴۰ میلیارد تومان و کمترین خروج پول در روز چهارشنبه با رقم ۹۰ میلیارد تومان بود.

کاهش شدت خروج پول حقیقی ها که در روز چهارشنبه به ثبت رسید گرچه امیدوارکننده است، اما باید دید آیا در هفته آتی این روند خروج پول قطع می شود یا نه.

پول حقیقی ها در مسیر اوراق بدهی و صندوق ها

درست مثل هفته گذشته، در این هفته هم سرمایه گذاران حقیقی در روز شنبه منابع خود را از اوراق بدهی و صندوق ها خارج کردند و در ۴ روز معاملاتی بعدی نقدینگی به این ابزارهای مالی تزریق کردند.

در روز شنبه ۱۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی ها از اوراق بدهی و صندوق ها خارج شد اما در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه جمعا بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها به این اوراق و صندوق ها وارد شد. به نظر می رسد سرمایه گذاران همچنان کسب درآمد ثابت از ابزارهای مالی را بر سرمایه گذاری در سهام ترجیح می دهند.

فروشندگان؛ سوار بر بازار

قدرت خریداران حقیقی در مقابل فروشندگان حقیقی هنوز هم پایین است. خریداران حقیقی همچنان در موضع ضعف قرار دارند و در تمام ۵ روز معاملاتی این هفته فروشندگان سوار بر بازار بودند.

در این هفته شاخص قدرت خریداران حقیقی کمترین عددی که دید ۰٫۶۶ بود و بیشترین عددی که برای آن ثبت شد، مربوط به روز چهارشنبه و با رقم ۰٫۹۸ بود. رقم ۰٫۶۶ که در روز یکشنبه این هفته ثبت شد، دومین رکورد کاهشی در این شاخص طی سال ۱۴۰۱ به شمار می رود.