چگونگی نقش و حضور بانوان در مدیریت شهری
چگونگی نقش و حضور بانوان در مدیریت شهری

سجادریحانی نژاد-حقوق عمومی هرگاه به رهگذر تاریخ پارلمان و مدیریت شهری توجه دقیق و عمیقی می‌کنیم یک ضعف، نقصان و شکاف ساختاری در بدنه‌ی مدیریت شهری قابل مشاهده است و آن هم عدم استفاده از بانوان مستعد و خلاق و دارای انگیزه‌ی اجرایی و میدانی در سیستم سازندگی عمران و زیباسازی بافت شهری و روح […]

سجادریحانی نژاد-حقوق عمومی

هرگاه به رهگذر تاریخ پارلمان و مدیریت شهری توجه دقیق و عمیقی می‌کنیم یک ضعف، نقصان و شکاف ساختاری در بدنه‌ی مدیریت شهری قابل مشاهده است و آن هم عدم استفاده از بانوان مستعد و خلاق و دارای انگیزه‌ی اجرایی و میدانی در سیستم سازندگی عمران و زیباسازی بافت شهری و روح جامعه متغیر می باشد.
لذا برای بهتر و بیشتر پرداختن به ایفای نقش بانوان در بستر خدمات ارزنده‌ی شهری یک مقایسه اجرایی در ذات استعداد بانوان هر سرزمین وجود دارد و این استعداد در گذر زمان باعث پختگی شور و شعور هر چه بیشتر جامعه بانوان خلاق با یک رشد و نمو خلق الساعه حماسه آفرین می‌شود.
در این قیاس عملکرد بانوان را از ارزشمندترین شرح اثر تاریخی نقش بانوان هر سرزمین ؛ یعنی مدیریت بنیادی و ساختارساز آموزش و پرورش و خلاقانه‌ در آراستن ظاهر و تنظیم خانه و خانواده تا حضور اجرایی در مقیاس کلان‌تر بنام مدیریت شهری را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛
وقتی یک شخص یا مهمان وارد منزلی می‌شود و زیبایی و آرایش ظواهر یک خانه و منزل را می‌بیند اولین چیزی که به ذهن او می‌رسد وجود یک بانوی خلاق و متعهد به حریم خانواده می‌باشد؛ حالا این موضوع را در مقیاس کلان‌تر باید تجزیه و تحلیل کرد که در مدیریت شهری از این بانوان مستعد ، خلاق و باسواد باید استفاده اجرایی کرد.
حساسیتی که یک مدیر خانم در بدنه‌ی اجرایی مدیریت شهری یک کشور برای زیبایی و آراستن گستره‌ی شهری دارد ، ما در ساحت اندیشه‌ی یک مدیر آقا کمتر می‌بینیم.
از طرفی حضور بانوان ضریب مصرف بی رویه‌ی سرمایه‌ها و منابع مالی و درآمدی سیستم مدیریت شهری را کاهش می‌دهد یعنی با درآمد کم شاهد تغییرات بیشتر می‌توان بود! ضمن اینکه بانوان روحیه خلاقانه و دقت نظر بالایی در انضباط مالیِ دخل و خرج اجرایی دارند.
بعبارتی می‌شود گفت بانوان روحیه درگیر شدن در یک فضای تخلفی را ندارند، بلکه برعکس یک حضور و نقش پالایشی در سیستم می‌توانند ایفا کنند چرا که برای حفظ و مراقبت از سلامت شخصیت اجرایی خود باعث سالم ماندن سیستم اجرایی مدیریت شهری از هرگونه احتمال تخلف و تخلس سرمایه ها و منابع مالی نیز می‌شوند.
برای نمونه می‌شود به نقش و رفتار یک بانوی خانه‌دار در استفاده از درآمد و سرمایه‌های دخل و خرج مدیریت خانه و خانواده اشاره کرد.
یک شهر زیبا و زنده نیازمند وجود مدیریت شهری با استفاده از ظرافت‌ها و ایده‌های فکری و خلاقانه‌ی بانوان آن جامعه فرهنگی و اجتماعی می‌باشد که تحت هیچ شرایطی نفی حضور و حقوق زنان در عرصه خدمات مدیریت شهری قابل توجیه نیست یا اینکه بگوییم نوسان و یا رتبه‌بندی درصدی حضور زنان در پروژه‌‌های عمرانی و زیباسازی مدیریت شهری نافی موضوعات ساختارشکن سنتی و مدنی است قابل درک نیست.
قانون و عرف جوامع امروز نیز نادیده گرفتن حضور بانوان در عرصه خدمات شهری را نخواهد پذیرفت.
بنابراین ، جامعه‌ای پویا ، زیبا ، زنده و دارای روح هنرمندانه است که از ظرافت‌های زنانه در ساختمان اجرایی مدیریت آن بشکل ساختاری و درازمدت استفاده‌ی برابر شود .
نمونه‌ی بارز این صحبت‌ها را می‌توان در جامعه‌ی جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه شاهد و ناظر بود ، که بر اساس عملکرد و نقش موثر بانوان هر جغرافیای شهری و کشوری و یا سرزمینی از این ظرفیت ها استفاده می‌شود .
به امید روزی که بانوان مستعد ایران عزیز جایگاه ارزنده و بایسته و شایسته خود را در مدیریت شهری کشور پیدا کرده تا بتوانند به میهن خود خدمات ارزشمند ارائه دهند.