چندین سال است به طرز عجیب و غیر قابل باوری عده ایی در نظام جمهوری اسلامی مسئول بالا بردن هزینه ها مناقشات و مسائل امنیتی هستند .

چندین سال است به طرز عجیب و غیر قابل باوری عده ایی در نظام جمهوری اسلامی مسئول بالا بردن هزینه ها مناقشات و مسائل امنیتی هستند .
از جنگ هشت ساله گرفته تا بالا بردن سطح امنیتی کشور.

بنظر من بدترین و موفق ترین نفوذی ها همین ها هستند

اقتصاددان: چند وقت پیش بود که آقای ظریف مقاله ایی در نیویورک تایمز نوشت و به بالا بردن هزینه های امنیتی برای ایران بشدت اعتراض کردند.

ظریف می گفت ما چرا باید هزینه ۵ لایه امنیتی را بپردازیم؟

این هزینه سنگینی است

به این ۵ لایه باید هزینه تامین مالی گروههای نیابتی را هم در کشورهای دیگر اضافه کرد.
آن چیزی را که بعنوان هزینه تسلیحاتی ایران در حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال برآورد می کنند، من اصلا قبول ندارم.
در حسابداری ما اثر دوبل داریم .
چیزی از افزایش ایجاد ظرفیتهای امنیتی در نمی آوریم و چیزی هم خرج می کنیم.

بهر حال جمهوری اسلامی هر چند خیلی دیر، اما باید نفوذی هایی را که مسئول گسترش مناقشات هستند، به بند بکشد . که البته کار ساده ایی نیست. و قدرت و هزینه بسیار زیادی را مطالبه می کند.

من ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی را باور دارم. این در تمام شاخص های اقتصادی قابل مشاهده است.