چرا نرخ سود بین بانکی مهم است و میبایست بالاتر از نرخ سود سپرده باشد؟
چرا نرخ سود بین بانکی مهم است و میبایست بالاتر از نرخ سود سپرده باشد؟

 برداشت عامه از نرخ سود بین بانکی همان نرخ سود سپرده بانکی میباشد که خوب است تفاوت این دو بیان شود

برداشت عامه از نرخ سود بین بانکی همان نرخ سود سپرده بانکی میباشد که خوب است تفاوت این دو بیان شود

اقتصاددان: نرخ سود بانکی همانست که به سپرده های مدت دار مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود و معمولا به سپرده های یکساله و بالاتر داده میشود که در سالهای اخیر سپرده های بالاتراز یکسال نداریم

نرخ سود بین بانکی همانست که بانکها هرشب جهت تسویه حسابهای بین خود در اتاق تسویه حمع شده وبرخی اضافه دارند و برخی کم دارند که اگر تامین نکنند چکهاشان برگشت خورده و دچار مشکل میشوند و معمولا از بین خود تامین میکنند واگر وان تامین نبود بانک مرکزی چک ها را پاس و براساس نرخ تعیین شده سود میگیرد .

در اکثر مواقع در سنوات اخیر بانکها پول خود را در جای دیگر خرج میکنند و نسبت کفایت سرمایه مطلوب هم ندارند و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از آشوب های اجتماعی نسبت به پرداخت اقدام میکند

این نوع پرداخت از نوع بد است و باعث افزایش نقدینگی ، پایه پولی و بالتبع تورم میشود

جالب اینجاست که شاخص بورس متاسفانه با شاخص این نرخ گره نا مانوس خورده و با کاهش نرخ بازار بین بانکی شاخص بورس بالا نیرود و بالعکس با افزایش نرخ بازار بین بانکی شاخص کاهش میابد.

حال دولت و بانک مرکزی بر سر دوراهی مانده اند که اگر دست به اصلاح ساختار بانک ها بزنند و منانعت از پرداخت کرده و جلوی این سواستفاده و رانت بانکهای متخلف را بگیرند متهم به مقابله با بورس میشوند و بر عکس

نمونه این دستکاری در نرخ بازار بین بانکی از ابتدای ۹۹ اتفاق افتاد و با کاهش نرخ شاخص آنچنان بالا رفت که دیدیم وبعد با توصیه کارشناسان و اجبار نرخ بالا رفت و شاخص ریزش و آن داستان ها که پیش آمد !

حال دولت جدید مانده با این پدیده چه کند ؟!

  • نویسنده : یوسف کاووسی