چرا مسابقه الاغ سواری برگزار نمی شود؟
چرا مسابقه الاغ سواری برگزار نمی شود؟

چرا مسابقه "اسب‌سواری" داریم اما مسابقه "الاغ سواری" برگزار نمیشود؟!

چرا مسابقه “اسب‌سواری” داریم اما مسابقه “الاغ سواری” برگزار نمیشود؟!

اقتصاددان: اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسب‌ها به جلو نمی شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسب‌ها به زمین بیفتد، تا حد امکان آن سوارکارِ سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما الاغ ها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند، پس از آغاز، اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به الاغ رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد، پرداخته و تمام تمرکزشان، ممانعت از کار دیگران است! یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن الاغ دیگر به خط پایان شوند! حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسند!

امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند، با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن، به بهانه های مختلف، مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :
“فلانی، مسابقه الاغ سواری راه انداخته است.”