چرا شعور مردم به سخره گرفته می شود؟
چرا شعور مردم به سخره گرفته می شود؟

از نویسندگان یادداشت مذکور درخواست می شود که از ایجاد توقعات و انتظارات واهی و بی سرانجام، آن هم در چنین شرایطی برای هم استانی ها بپرهیزند، چرا که با سرگرم کردن مردم به مسائل اینگونه، مسائل اصلی استان به حاشیه خواهد رفت! و از شیوه های دیگری بجز توهین به شعور مردم برای مطرح کردن گروهی خاص و استاندار جدید در فضای مجازی استفاده کنند.

بقلم ابوالفضل بابادی شوراب

بازنشر یادداشتی با تیتر “اهواز به تهران ۲۰۰ کیلومتر نزدیک می شود، اگر عزم و همدلی باشد” در فضای مجازی و رسانه ها، موجب تعجب اینجانب گردید، چرا که در این یادداشت نکات ابهام آمیز و بسیار متناقضی دیده می شود.

در این یادداشت، جاده بین المللی خلیج فارس(اهواز-خرم آباد-تهران) که میلیاردها تومان توسط بخش دولتی و خصوصی برای احداث و راه اندازی آن هزینه شده تا مسیری سریع تر، امن تر و کوتاه تر باشد را در مقایسه با یک جاده درجه ۳ روستایی زیرسئوال برده است.

نگارنده یادداشت مذکور در مطلب خود بیان می کند، محور جاده اهواز_لالی_الیگودرز_تهران در زمان شرایط اضطراری جنگ تحمیلی، بعنوان جاده جایگزین مطرح بود، اما نمی گوید بدلیل اضطرار، بسیاری از نکات مهندسی همچون احداث پل، تونل، کوه بری و عرض جاده در نظر گرفته نشد.

او پس از آن بیان می کند که جاده جایگزین بدلیل عدم پیگیری، مغفول مانده است، اما نمی گوید چرا پیگیری انجام نشده است، چرا که پیگیری هرکاری در اهمیت آن است و بعد از اتمام جنگ، استفاده از چنین جاده ای بعلت هزینه هنگفت و عدم نکات مهندسی، دیگر ضرورتی نداشت.

تعجب از اینکه این افراد و استاندار ۶ ماهه که از کمترین تجربه ای در احداث و مهندسی راه نیز برخوردار نبوده و دارای مدارک علوم انسانی می باشند، چگونه به اهمیت جاده جایگزین پی برده اند؟

همچنین از جهت اینکه این جاده بتواند مسیر اهواز به تهران را کوتاهتر کند، اصلا امکان پذیر نیست و اگر هم فرض کنیم که امکان پذیر باشد(که نیست)، بهیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، چرا که چند برابر جاده بین المللی خلیج فارس باید هزینه شود و کشور در شرایط بد اقتصادی فعلی و حتی ایده آل آتی، زیر بار چنین هزینه ای نخواهد رفت.

ضمنا تصویب و اجرای یک طرح با چنین مقیاس و حجم کاری، نیازمند مراحل قانونی و حقوقی خاص خود است که در زمان ۶ ماهه مدیریت استاندار سلیمانی دشتکی، حتی اگر اراده ای باشد که نیست، کاری صورت نخواهد گرفت و گویی نگارش چنین یادداشتی در چنین بازه زمانی برای بزرگ نمایی و اغراق جایگاه ایشان صورت گرفته است.

قابل ذکر است همزمانی شکل گیری یک ماهه پویش مردمی احداث جاده جایگزین(طبق گفته متن)، با حضور استاندار جدید بر کرسی مدیریت استان، شائبه جریان سازی برای حمایت از استاندار جدید را ایجاد می کند، نمی کند؟

از نویسندگان یادداشت مذکور درخواست می شود که از ایجاد توقعات و انتظارات واهی و بی سرانجام، آن هم در چنین شرایطی برای هم استانی ها بپرهیزند، چرا که با سرگرم کردن مردم به مسائل اینگونه، مسائل اصلی استان به حاشیه خواهد رفت! و از شیوه های دیگری بجز توهین به شعور مردم برای مطرح کردن گروهی خاص و استاندار جدید در فضای مجازی استفاده کنند.

البته طبق نوشته های این دوست گرامی از زبان نماینده محترم ولی فقیه، این جاده در صورت بهسازی، تنها برای روستایی ها و اهالی مردم منطقه قابلیت استفاده دارد و در صورت بهبود می تواند به رونق آن کمک کند که با ماهیت ادعای نویسنده که بدنبال جایگزینی این جاده با جاده بین المللی خلیج فارس می باشد، تفاوت می کند.

دو استکان چای داغ