تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1402 - 19:06
کد خبر : 150156

چرا ارز چند نرخی فسادزا است؟

چرا ارز چند نرخی فسادزا است؟

از نگاه رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عاملی فسادزا به شمار می رود. در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد؛ تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ های رسمی متنوع موجود. بابک نگاهداری به دلیل تبعات اقتصادی و

از نگاه رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عاملی فسادزا به شمار می رود. در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد؛ تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ های رسمی متنوع موجود. بابک نگاهداری به دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی گزینه اول، تعدیل نرخ های ارز را به سیاستگذار پیشنهاد می کند.

مرکز پژوهش‎های مجلس طی روزهای گذشته با انتشار یک گزارش کارشناسی به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخت. در این گزارش به نقاط قوت و ضعف بودجه پرداخته شده بود. یکی از محورهای این گزارش، اشاره به سیاست های ارزی اتخاذشده توسط دولت بود و تاکید می کرد که به دنبال تثبیت نرخ ارز نامتناسب با تورم، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کاهش یافته است. همچنین در این گزارش بر لزوم تعدیل نرخ ارز رسمی تاکید و پیشنهاد افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه مطرح شده بود.

این موضوع واکنش های بسیاری را به دنبال داشت و برخی نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند. با این حال رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اظهاراتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، وضعیت فعلی را فسادزا و رانت زا دانست. به گفته او دو رویکرد پیش روی سیاستگذار وجود دارد، ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ های رسمی متنوع موجود. رئیس مرکز پژوهش ها اعتقاد دارد با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی رویکرد اول، رویکرد دوم یعنی تعدیل نرخ ارز پیشنهاد سیاستی مرکز پژوهش‎های مجلس به سیاستگذار ارزی است.

نظام ۷ نرخی ارزی

به گزارش اقتصاددان به نقل ازدنیای اقتصاد  ،   بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس در اظهاراتی به تشریح دلایل پیشنهادهای بازوی پژوهشی به سیاستگذار برای بهبود وضعیت ارزی کشور پرداخته است. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی ۴۰هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.

به گفته نگاهداری، با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست های ارزی، این تنوع در نرخ های ارز می تواند منشا فسادهای فراوان باشد؛ زیرا در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با شوک های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.

دو سناریوی ارزی برای سیاستگذار

یکی از مسائلی که در گزارش مرکز پژوهش‎ها درباره لایحه بودجه به آن اشاره شده بود، روند نزولی نرخ ارز حقیقی طی سال های گذشته بود. این اتفاق در سایه تثبیت نرخ ارز به صورت نامتناسب با تورم اتفاق می افتد. در همین راستا نگاهداری، درباره اثرات تثبیت نرخ ارز در اقتصاد گفت: تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می شود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ های رسمی متنوع موجود با هدف شکل دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال های بعد، می تواند دست به انتخاب زند.

نگاهداری تاکید کرده است که رویکرد دوم، یعنی ادامه نرخ گذاری دستوری، تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. بنابراین مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که سیاستگذار به سمت رویکرد اول برود؛ زیرا تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر نظام ارزی شناور مدیریت شده به شمار می رود. به گفته رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس، نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰تومانی صادرات فرآورده و نرخ خوراک پتروشیمی ها دارای آثار بودجه ای در سال۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می شود، جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می تواند در طول سال متفاوت باشد.

رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق برای اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می تواند یکی از محورهای مهم تصمیم گیری در رابطه با لایحه بودجه سال۱۴۰۳ باشد.یکی دیگر از نکاتی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‎ها از لایحه بودجه۱۴۰۳ به آن اشاره شده بود، کسری بالای منابع هدفمندسازی یارانه ها بود. به گفته مرکز پژوهش ها، رشد مصارف یارانه دارو و خرید تضمینی گندم یکی از مهم ترین دلایل این ناترازی به شمار می رود. در همین رابطه نگاهداری درخصوص یارانه دارو تاکید کرد: در لایحه سال۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده است و از این حیث ابهام وجود دارد. در لایحه همچون قانون بودجه سال۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است.

به گفته او عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهم ترین ایرادات وارده بر لایحه به شمار می رود و بیم آن می رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد. یکی دیگر از ایرادات کارشناسی که گزارش مرکز پژوهش‎ها به لایحه بودجه۱۴۰۳ وارد دانسته بود، تدوام اتخاذ سیاست‎های اشتباه با وجود تشدید ناترازی حوزه انرژی بود.

نگاهداری نیز در این رابطه تاکید کرد: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه۱۴۰۲، جهت گیری مشخصی در لایحه بودجه۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی شود .برش بودجه ای مباحثی مانند توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و رصد لحظه ای تولید و مصرف انرژی، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و… باید در لایحه بودجه مد نظر قرار می گرفت. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر برای افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال۱۴۰۲دولت مکلف شده بود تا در جدول۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده است؛ درحالی که می توانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =