پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

 گزارش مذکور با هدف معرفی عملکرد گذشته اقتصاد ایران، پیش بینی و شفاف سازی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰در سه بخش بهه شهرز زیهر تدوین گردیده است .امیدوارم در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری های کسب وکار و شخصی شما مخاطب گرامی مورد استفادهقرار گیرد.     بخش اول :مروری بر روندهای اقتصادی ایران […]

 گزارش مذکور با هدف معرفی عملکرد گذشته اقتصاد ایران، پیش بینی و شفاف سازی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰در سه بخش بهه شهرز زیهر تدوین گردیده است .امیدوارم در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری های کسب وکار و شخصی شما مخاطب گرامی مورد استفادهقرار گیرد.

 

 

بخش اول :مروری بر روندهای اقتصادی ایران در سال۱۳۹۹ :  در این بخش وضعیت برخی از روندهای کلان اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ارائه شده است.ب

خش دوم :اقتصاد ۱۴۰۰ایران از نگاه اقتصاددانان و پژوهشگران در بخش دوم، دیدگاه ها و نظرات اقتصاددانان و پژوهشگران در ارتبا ط با وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰جمع آوری و ارائه گردیده است.این بخش از گزارش براساس مطالعه و نگارش نظرات و دیدگاه های صاحب نظران اقتصادی، که در شبکه های تلویزیونی ،سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی شخصی ایشان، از ابتدای اسفند ماه ۹۹الی ۱۰فروردین ۱۴۰۰منتشر شده، تهیه گردیده است.

بخش سوم :پیش بینی برخی از شاخص های اقتصادی سال ۲۰۲۱و جمع بندی گزارشدر بخش آخرگزارش، ضمن پیش بینی برخی از شاخص های کلان اقتصادی جهان

(بر اساس منابع در دسترس )، به جمع گزارش پرداخته شده است.

 

جهت مطالعه روی لینک زیر کیلیک فرمایید:

 

پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع

 

 

 

 

 

 

  • منبع خبر : اقتصاددان