پیام دکتر لفته منصوری
پیام دکتر لفته منصوری

دوستان گرامی با سلام و احترام امروز جناب آقای استاد دکتر محمدحسین پاپلی یزدی طی تماس تلفنی با اظهار ارادت، فروتنی و خاکساری در برابر خوزستان و خوزستانی و بیان خرسندی از نقد و نظرهای دوستان عزیز به کتاب شازده حمام، اظهار تمایل کردند فرصتی فراهم شود که خاطرات خود را از خوزستان از دهه […]

دوستان گرامی
با سلام و احترام

امروز جناب آقای استاد دکتر محمدحسین پاپلی یزدی طی تماس تلفنی با اظهار ارادت، فروتنی و خاکساری در برابر خوزستان و خوزستانی و بیان خرسندی از نقد و نظرهای دوستان عزیز به کتاب شازده حمام، اظهار تمایل کردند فرصتی فراهم شود که خاطرات خود را از خوزستان از دهه ی ۱۳۴۰ تاکنون بگویند، بنویسند و منتشر سازند. من کلیه نظرات دوستان اعم از تعریف و تمجید و انتقاد نسبت به یاداشت های منتشر شده اینجانب در باره شازده حمام را با نام عزیزان، برای ایشان فرستادم و بر اساس اظهار نظر وی، مجموعه یادداشت ها و بازتاب آنها در استان خوزستان را شایسته طبع و نشر دیدند.

از لطف و عنایت همه مخاطبان عزیز و نیز دوستان گرامی که یادداشت های ششگانه را برای آنها ارسال کردم و یا در گروه های مجازی دیده اند و احیانا خوانده اند و پوزش و اعتذار از طولانی بودن مطالب، آرزو می کنم که به لطف خداوند بزرگ نویسندگان پر ارج و افتخار ما، آثاری اینچنین برای تاریخ شفاهی شهرها و روستاهای استان عزیزمان خوزستان بنویسند و به زیور طبع و نشر بیارایند.

اهواز – لفته منصوری
روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰