پیامک مهم وزارت کار برای کسانی که یارانه نگرفتند
پیامک مهم وزارت کار برای کسانی که یارانه نگرفتند

وزارت رفاه در پیامکی به کسانی که یارانه نگرفتند اعلام کرد که ۳ ماه برای ثبت‌نام فرصت دارید

وزارت رفاه در پیامکی به کسانی که یارانه نگرفتند اعلام کرد که ۳ ماه برای ثبت‌نام فرصت دارید

به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران، براساس پیامکی که وزارت کار و رفاه اجتماعی برای سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نکردند ارسال کرده، این افراد می‌توانند مشخصات خود را در سامانه‌ای که به زودی اعلام خواهد شد، ثبت کنند.

 پیامک مهم وزارت کار برای کسانی که یارانه نگرفتند