پنج درسی که باید از بازار مسکن گرفت
پنج درسی که باید از بازار مسکن گرفت

بانک مرکزی می‌گوید در آبان امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به چهار هزار و ۱۰۰هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۵درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰درصد کاهش داشته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از هفت صبح، همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران ۱۲میلیون و ۴۶۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب از دو درصد کاهش و ۳۶درصد افزایش حکایت دارد. لطفا برای نتیجه‌گیری عجله نکنید و حداقل این نوشته را تا آخر بخوانید.

* یک: بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع چهار هزار و حدود ۱۰۰واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۲درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم این واحد‌ها در مقایسه با آبان ماه سال قبل حدود دو درصد کاهش پیدا کرده اما در مقابل سهم واحدهایی با قدمت شش تا ۱۰سال و ۱۶ تا ۲۰سال افزایش پیدا کرده است.

* دو: توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا نیز به ما نشان می‌دهد واحدهای مسکونی در دامنه قیمت هفت و نیم تا ۹میلیون تومان با سهم ۱۲درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمت ۹میلیون تا ۱۰ و نیم میلیون تومان و شش تا هفت و نیم میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم ۱۱.۵ و ۱۰درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

* سه: واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰تا ۴۵۰میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۵درصدی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۴۵۰تا ۶۰۰میلیون تومان و ۶۰۰ تا ۷۵۰میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۲ و ۱۰.۶درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به‌این ترتیب حدود ۵۳.۵درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰میلیون تومان اختصاص داشته است.

* چهار: توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با سهم ۱۷درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم ۹ و ۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

* پنج: آبان ماه امسال، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران ۱۲میلیون و ۴۶۰هزار تومان بود که اگرچه نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش پیدا کرده اما در مقایسه با آبان پارسال ۳۵.۸درصد افزایش داشته است. در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۲۳میلیون و ۴۸۰هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با شش میلیون و ۵۰هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.